Budite odgovorni logo
 • Zapali iskru
 • podijelite na društvenim mrežama

  U sklopu blagdanske promocije Registra udruga mladih i za mlade Grada Rijeke, uključene udruge svoj rad predstavljaju putem video uradaka.

  Grad Rijeka, u suradnji sa studenticama Filozofskog fakulteta, Odsjeka za psihologu uspostavio je Registar udruga mladih i za mlade Grada Rijeke koji je objavljen na mrežnoj stranici Grada Rijeke.

  Registar broji preko 200 aktivnih udruga mladih i za mlade sa područja naše županije te nudi pregled objedinjenih relevantnih informacija – kontakte, djelokrug rada i sadržaje različitih udruga koje djeluju u području mladih.

  Registar je izrađen s ciljem pružanja podrške umrežavanju i stvaranju novih partnerstava, ali i upoznavanju s djelokrugom rada udruga mladih i za mlade te općenito mapiranju aktera koji rade s mladima.

  Registar je prepoznat kao primjer dobre prakse u provođenju politika za mlade na lokalnoj razini te je kao takav prezentiran na 5. Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih koju je organizirala Udruga gradova u RH u listopadu u Dubrovniku.

  Budući su u ovom periodu godine pojačane aktivnosti i program događanja većine udruga, pokrenuta je Blagdanska promocija Registra koja će trajati kroz cijeli mjesec prosinac na mrežnim i društvenim stranicama Grada te su izrađeni video materijali od strane 20 udruga iz Rijeke i okolice, a kojima se predstavlja rad udruga.

  Video materijale pogledajte na POVEZNICI

  Podaci preuzeti s GRAD RIJEKA