Budite odgovorni logo
 • Zapali iskru
 • podijelite na društvenim mrežama

  Savjeti mladih: što su i kako se mogu uključiti?

  Izradi logo i osvoji nagradu!

   

  Što su savjeti mladih?

   

  Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela općina, gradova i županija. Njihova zadaća je promicanje i zagovaranje prava, potreba i interesa mladih koji žive na području njihove jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave.

  Savjeti mladih omogućuju mladim osobama sudjelovanje u postupku službenog donošenja odluka od strane predstavnika vlasti. Njihov rad se temelji na interesima i potrebama mladih osoba da iz vlastite perspektive predlože promjene koje će zadovoljiti njih same i druge mlade osobe u zajednici u kojoj žive.

  Djelovanjem savjeta mladih želi se postići bolja komunikacija mladih i donositelja odluka te veći angažman mladih u lokalnoj sredini koji će povećati kvalitetu života mladih sukladno njihovim potrebama.

   

  Mogu li se i ja uključiti?

   

  Svaka mlada osoba može se kandidirati za člana savjeta mladih, pod uvjetima propisanim Zakonom. Pozivamo te da se informiraš o postojanju savjeta mladih u svojoj općini/gradu/županiji te da se, kada tvoja općina/grad/županija objavi Poziv za kandidiranje članova, prijaviš i aktivno sudjeluješ u oblikovanju politike svoje općine/grada/županije usmjerene mladima.

  Ono što sada možeš učiniti jest da se obratiš savjetu mladih svoje općine/grada/županije svojim prijedlogom za poboljšanje kvalitete života mladih u svojoj sredini.

   

  Što time dobivam? A moja općina/grad/županija?

   

  Mogućnost sudjelovanja u kreiranju politika koje utječu na različite aspekte tvog života i života mladih u tvojoj zajednici.

  Kroz članstvo i rad u savjetu mladih jačaju se vještine donošenja odluka i vještine osmišljavanja rješenja za probleme s kojima se zajednica susreće. Savjeti mladih povezuju mlade i donositelje odluka i time doprinose kvaliteti života mladih jer upravo mladi imaju najbolji uvid u specifične potrebe svoje dobne skupine.

  Omogućavanje prava na participaciju u donošenju odluka donositeljima odluka osigurava potpunije informacije (činjenice, podatke, perspektive), koje, ako su u proces uključene raznolike skupine dionika, odražavaju i njihove potrebe. To pak može rezultirati kvalitetnijim odlukama nad kojima mladi osjećaju i veći stupanj „vlasništva“.

  Dobra suradnja sa savjetima mladih je prilika da na lokalnoj i regionalnoj razini donositelji odluka imaju jasnije i potpunije uvide u potrebe mladih te da te potrebe onda budu i kvalitetnije adresirane.

   

  Na poveznici pronađi Poziv za izradu logotipa Savjeta mladih Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade!