Budite odgovorni logo

podijelite na društvenim mrežama

Stekni znanje, vještine, iskustvo i mudrost – postani dio Saveza izviđača Hrvatske!

Izviđač je uvijek vedra duha, a u teškoćama njegova vedrina hrabri druge. Izviđač je dobar prijatelj. Izviđač u svakom izviđaču na svijetu vidi svoga brata ili sestru.

Galerija fotografija nalazi se na dnu članka

 

Što je Savez izviđača Hrvatske?

Savez izviđača Hrvatske nacionalna je skautska organizacija i članica Svjetske organizacije Izviđačkog pokreta (WOSM, World Organisation of the Scout Movement). Savez baštini 110 godina dugu tradiciju izviđaštva u Hrvatskoj i broji 60 izviđačkih udruga u 17 županija Republike Hrvatske.

Najveća smo volonterska organizacija u Hrvatskoj, a izviđači godišnje u prosjeku u zajednicu i aktivnosti za djecu i mlade ulože oko 250.000 volonterskih sati.

Djelovanje izviđača utemeljeno je na Izviđačkoj metodi, sustavu neformalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih, koji je kao takav definiran od strane Svjetske organizacije. Svoje aktivnosti i projekte Savez dijeli na četiri velika programa: Program i nacionalne programske aktivnosti; Edukacija izviđačkih voditelja; Mobilnost mladih i međunarodna suradnje te Aktivni u zajednici.

Više o programima:

Program i nacionalne programske aktivnosti dijelimo na 4 dijela: znanje (usvajanje činjeničnog znanja, opisivanje pojava u prirodi, samostalno i progresivno napredovanje u određenom području – logorovanje, planinarenje, prirodnjaštvo, izviđaštvo, spašavanje, preživljavanje i dr.); vještine (dodjeljivanje posebnih oznaka za skupove znanja i vještina koje je određeni član usvojio, npr. Prirodnjak – poznavanje biljnog i životinjskog svijeta i zaštita; Čuvar prirode – poznavanje elemenata zaštite prirode te mogućih ugroza; Planinar – poznavanje sigurnog boravka i kretanja u gorama i visokogorskim područjima; Savez ima ukupno 35 prepoznatih vještina koje dodjeljuje članovima); iskustvo (praćenje sudjelovanja i napredovanja članova kroz konzumiranje programa tijekom više godina) i za kraj mudrost (poticanje razvoja duhovnih i osjećajnih kapaciteta članova, uz poštivanje njihovih odabira i vrijednosti).

Edukacija izviđačkih voditelja ogleda se kroz organizaciju jednogodišnjih ciklusa naobrazbe za sve razine izviđačkih voditelja/volontera – edukacija asistenata voditelja sekcija, voditelja sekcija, voditelja programa te edukacija i licenciranje odraslih voditelja po Wood Badge II, III i IV međunarodnoj izviđačkoj licenci. Tečajevi, seminari i edukacije organiziramo kroz cijelu godinu, na regionalnoj (5 regija) i nacionalnoj razini te ih redovno pohađa više od 350 sudionika – sadašnjih i budućih voditelja. Ovisno o uzrastu i afinitetima sudionika edukacija, spektar znanja i vještina te iskustva koje steknu u edukacijama sastoji od životnih i poslovnih vještina i kompetencija: preuzimanje odgovornosti, planiranje, izvršavanje dogovora te određivanje ciljeva, organiziranje rada volontera, komunikacija s partnerima, medijima, lokalnom zajednicom i drugim akterima bitnim za provođenje izviđačkog programa, projektno financiranje.

Mobilnost mladih i međunarodna suradnja program je Saveza usko vezan za suradnju s drugim nacionalnim skautskim organizacijama u Europi i Svijetu, a neke od najbitnijih aktivnosti u proteklom periodu su svakako organizacija i domaćinstvo 16. Europske skautske konferencije, najbitnijeg okupljanja predstavnika izviđačkih organizacija Europe, koji se po prvi puta održao u ovom dijelu Europe, a okupilo je preko 500 sudionika te odlazak hrvatskog kontingenta od 95 pripadnika Saveza izviđača Hrvatske na Svjetsku izviđačku smotru (World Scout Jamboree) u Zapadnu Virginiju (SAD).

Programom Aktivni u zajednici potičemo i educiramo mlade za aktivno sudjelovanje u životu zajednice, društvu i društvenim procesima. Neki od najbitnijih projekata su svakako Gradovi prijatelji izviđača, kojim uspostavljamo trajnu suradnju s pojedinim jedinicama lokalne samouprave u svrhu poticanja aktivnosti namijenjenih izvaninstitucionalnom odgoju i obrazovanju djece i mladih, povezivanju udruga i privlačenju izviđačkih skupina koje žele posjetiti razne krajeve Hrvatske. Najveća aktivnost u ovom programu, ali i cjelokupnom trenutnom djelovanju Saveza izviđača Hrvatske je projekt Boranka koju je Savez izviđača Hrvatske pokrenuo 2018. godine, kao najveći volonterski projekt pošumljavanja i obnove opožarenih područja Dalmacije te novi projekt kojeg je Savez osmislio –  CO2MPENSATING BY PLANTING, koji s provedbom započinje u studenom 2021. godine.

 

Kako pristupiti Savezu, kako izgleda selekcijski postupak?

Savez izviđača Hrvatske okuplja lokalne izviđačke udruge koje provode izviđački program i projekte te organiziraju aktivnosti za djecu i mlade.

Informacije o izviđačkim udrugama možete pronaći na internetskoj stranici Saveza izviđača Hrvatske, https://scouts.hr/o-savezu/udruge-clanice/, ili poslati upit Savezu izviđača Hrvatske na scouts@scouts.hr.

Izviđačem može postati svako dijete, mlada ili odrasla osoba, okrenuta prirodi i stjecanju životno vrijednih vještina, volontiranju i pomaganju drugima!

Preporučamo upis djece najranije u dobi od 8 godina, tj. od 2. razreda osnovne škole, naviše.

 

Kako izgleda biti izviđač na jedan dan?

„Jednom izviđač – uvijek izviđač!“ uzrečica je koju često koristimo, kako bismo opisali povezanost izviđača, neovisno o generaciji kojoj pripadaju, i sustava vrijednosti utemeljenog u Izviđačkom zavjetu i Zakonima koji upravo opisuju životni stil svih izviđača u svijetu.

Izviđački zakoni su:

 1. Izviđač je častan i hrabar.

Izviđač je pošten, iskren, pravedan i neporočan. Izviđač poštuje dogovorena pravila. Izviđač se ne boji postupati ispravno usprkos svim teškoćama.

 1. Izviđač je vrijedan i pouzdan.

Izviđač je ustrajan i cijeni rad. Izviđač odgovorno izvršava zajedničke odluke i preuzete obveze. Izviđaču je čast svojim djelima zadobiti povjerenje.

 1. Izviđač sluša i promišlja.

Izviđač sluša i poštuje svoje roditelje, voditelje, starije i iskusnije. Izviđač je svjesno discipliniran. Izviđač je pristojan, miroljubiv i ljubazan. Izviđač je razuman i trudi se rješavati probleme i svladavati izazove.

 1. Izviđač uči i djeluje.

Izviđač uvijek uči, stječe i primjenjuje nova znanja i vještine. Izviđač je aktivan, poduzetan, odlučan i uporan.

 1. Izviđač traga i vjeruje.

Izviđač stalno postavlja pitanja i traži odgovore. Izviđač vjeruje u sebe, u svoje prijatelje i vođe. Izviđač je uvijek optimist, uvjeren u dobar ishod svojih pothvata. Izviđač živi u skladu sa svojom vjerom.

 1. Izviđač je vedar i društven.

Izviđač je uvijek vedra duha, a u teškoćama njegova vedrina hrabri druge. Izviđač je dobar prijatelj. Izviđač u svakom izviđaču na svijetu vidi svoga brata ili sestru.

 1. Izviđač je odan i nesebičan.

Izviđač je privržen svojim prijateljima i vođama, svojoj obitelji i domovini. Izviđač je požrtvovan, skroman i zahvalan. Izviđač dijeli s drugima sve što može.

 1. Izviđač voli i cijeni.

Izviđač voli sebe i druge. Izviđač voli prirodu, upoznaje ju i čuva. Izviđač cijeni i razvija duhovne i kulturne vrijednosti. Izviđač poštuje druge ljude, različite običaje, vjerovanja i uvjerenja.

 1. Izviđač brine i čuva.

Izviđač je uredan i štedljiv, čuva svoju i zajedničku imovinu. Izviđač skrbi o svom zdravlju i tjelesnoj sposobnosti i kloni se štetnih navika. Izviđač čuva čast i ugled svoje udruge i cijelog Izviđačkog pokreta. Izviđač je obziran, dobronamjeran, tolerantan, suosjeća s drugima i brine o njima.

 1. Izviđač služi i vodi.

Izviđač je koristan član svoje zajednice. Izviđač pomaže mlađima i slabijima. Izviđač surađuje s prijateljima u timskom radu i razvija liderske sposobnosti.

 

 Koja oprema je potrebna za „pravog“ izviđača?

Od samog osnutka, 1907. godine, simbol izviđača i izviđačkog pokreta je izviđačka marama. Svaka skupina izviđača ima svoju boju marame, kao i Savez izviđača Hrvatske – nacionalnu maramu. U svečanim prilikama, maramu nosimo kao dio svečane izviđačke odore – košulje s izviđačkim oznakama.

S druge strane, moto izviđačkog pokreta je „Budi pripravan!“ pa tako svaki „pravi“ izviđač mora biti pripremljen za svaku (ne)priliku, a kad govorimo o avanturama u prirodi (izletima, usponima, taborovanjima), za koje je upravo priprema najbitnija, kvalitetna i čvrsta obuća za hodanje, veći (planinarski) ruksak i vreća za spavanje obvezna su osobna oprema.

 

Što je Izviđački pokret?

Izviđački pokret je dobrovoljni, nepolitični odgojni i obrazovni pokret za djecu i mlade otvoren za sve bez obzira na spol, podrijetlo, rasu ili vjeroispovijest, u skladu sa svrhom, načelima i metodom koju je osmislio osnivač Sir Robert Baden Powell.

Izviđački pokret osnovan je u Velikoj Britaniji 1907. godine, a prva izviđačka skupina u Hrvatskoj osnovana je 1912. godine.

Temeljna načela izviđačkog-skautskog pokreta su:

 1. Lojalnost prema svojoj domovini, usklađena s promicanjem lokalnog, nacionalnog i međunarodnog mira, razumijevanja i suradnje
 2. Sudjelovanje u razvoju društva, uz priznavanje i poštivanje dostojanstva drugog čovjeka i integriteta svijeta prirode
 3. Privrženost duhovnim načelima, poštivanje religije koja ih izražava i prihvaćanje obveza koje iz toga proizlaze
 4. Privrženost Obećanju i Zakonima poletaraca, odnosno Zavjetu i Zakonima izviđača
 5. Odgovornost člana za razvoj samoga sebe. Povezujući izviđačka načela i izviđačku metodu s programima i aktivnostima koje su posebno karakteristične za izviđače, Savez izviđača Hrvatske nastoji obuhvatiti interese djece i mladeži razne dobi i raznih društvenih slojeva.

 

Nedavno ste održali Šumsku školu Saveza izviđača Hrvatske, kako izgleda program?

Šumska škola Saveza izviđača Hrvatske centralna je aktivnost edukacije izviđačkih voditelja u godišnjem ciklusu. Svaki polaznik/ca Šumske škole, neovisno o dobi tj. ulozi voditelja koju će preuzeti, uključen je u proces planiranja, pripreme, izvedbe, promišljanja i evaluacije izviđačkih aktivnosti, koje u timu (s ostalim polaznicima i iskusnim mentorima) na Šumskoj školi priprema za djecu, učenike viših razreda osnovnih škola.

Cilj takvog modela edukacije izviđačkih voditelja upravo je usvajanje vještina planiranja i pripreme, izvedbe te evaluacije svih aktivnosti, neovisno o složenosti, uz pomoć iskusnih mentora i u prirodnom okruženju – na izviđačkom taborovanju.

Šumska škola jedna je od najvažnijih izviđačkih aktivnosti u godini i provodimo ju svake godine, od samog osnutka Saveza izviđača Hrvatske.

 

Boranka je vaš hvale vrijedan projekt pošumljavanja požarišta Dalmacije, kada ste ga pokrenuli i kako se zainteresirani mogu priključiti?

Boranka je projekt pošumljavanja požarišta Dalmacije kojega ja pokrenuo upravo Savez izviđača Hrvatske, a sada ga već četvrtu godinu zaredom provodi u suradnji s Hrvatskim šumama, Hrvatskom gorskom službom spašavanja, Ravnateljstvom civilne zaštite, Hrvatskom vatrogasnom zajednicom te uz podršku brojnih drugih partnera – domaćih i stranih institucija.  U posljednje 4 godine Boranka izviđači su u akcijama pošumljavanja okupili više od 7 500 volontera iz čitave Hrvatske, ali i inozemstva te posadili oko 90 000 novih stabala. S time je Boranka postala najveća volonterska kampanja pošumljavanja požarišta na razini čitave Europe. U sklopu Boranke, izviđači i partneri organiziraju i brojne edukativne aktivnosti za djecu i mlade na temu važnosti šuma, zaštite okoliša i učinaka klimatskih promjena.  Do sada je u edukacijama sudjelovalo više od 10 000 djece i mladih.  Osim volontiranjem u sadnji, u Boranku se može uključiti svatko – crtanjem vlastitog stabla i sadnjom u virtualnoj šumi na www.boranka.hr jer za svako tako virtualno posađeno stablo volonteri Boranke na požarištu posade pravu sadnicu.  Kako raste virtualna šuma, tako se povećava i živi broj sadnica na požarištima.

Upravo zbog svoje učinkovitosti i kreativnosti, Boranka i izviđači primili su brojne domaće i strane nagrade – Zlatni Europski EFFIE, Ponos Hrvatske, Nagrada Europskog parlamenta „Europski građanin“ te brojne druge čime je Boranka već sada postala najnagrađivanija neprofitna kampanja u povijesti Hrvatske.

Kampanja Boranka nastavljena je i ove godine te se upravo na požarištima u okolici Splita svake subote okupe stotine volontera kako bi posadilo nova stabla i zazelenilo crna požarišta Dalmacije.

 

Kampanja HAPPYCENTAR akcija je prikupljanja i podjele igračaka djeci u potresom pogođenim područjima. Mogu li se građani još uvijek priključiti u akciju?

Kampanju „HAPPYCENTAR – Igračke nove za mirnije snove“ pokrenuo je Savez izviđača Hrvatske nakon razornog potresa koje se desio u prosincu 2020. godine.  Cilj ove kampanje bio je prikupiti nove igračke, društvene igre, sportsku i drugu opremu za djecu i mlade te pokloniti ih djeci i mladima s područja pogođenim potresom. Izviđačke udruge, ali i drugi partneri kampanje HAPPYCENTAR, tako su tokom 2021. godine otvorili HAPPYCENTRE u svojim prostorijama u više od 30 hrvatskih gradova pozivajući građane da doniraju nove igračke i opremu.  Igračke i oprema skupljala se u više od 50 lokalnih HAPPYCENTARA širom Hrvatske, a osim u prostorijama izviđačkih udruga, HAPPYCENTAR se otvorio i u Hrvatskom saboru, Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade, u Uredu predsjednika Republike Hrvatske, brojnim vrtićima, školama, knjižarama i knjižnicama te tvrtkama širom Hrvatske.

Ukupno je do sada prikupljeno više tisuća komada igračaka i druge opreme za djecu i mlade s potresom pogođenih područja, a volonteri Saveza izviđača Hrvatske igračke su tokom ljeta sortirali i pakirali. Podjela igračaka i druge opreme djeci i mladima predviđena je u blagdansko vrijeme, pred božićne blagdane. Igračke će se ciljano dijeliti djeci i mladima, vrtićima i školama te dječjim igraonicama.  Donacija igračaka moguća je do kraja studenog u sjedištu Saveza izviđača Hrvatske na adresi Koturaška 3a, 10 000 Zagreb.

 

Savez izviđača Hrvatske organizira najveće godišnje okupljanje mladih – 11. Smotru Saveza izviđača Hrvatske. Možete li nam objasniti koncept Smotre, koji je cilj, gdje se odvija i kada?

Smotra izviđača Hrvatske najveća je izviđačka aktivnost, a održava se u prosjeku svakih 5 godina, na drugoj lokaciji. Nadolazeća 11. Smotra održava se od 25. srpnja do 4. kolovoza 2022. godine, u Općini Lovinac, na samom jugu Ličko-senjske županije, u gorskom srcu Hrvatske.

Cilj 11. Smotre izviđača Hrvatske osnažiti je životne i praktične vještine više od 1500 djece i mladih, a kroz unaprijed pripremljene aktivnosti i izazove naših centara znanja u ključnim područjima programa: planinarenju, prirodnjaštvu, preživljavanju, biciklizmu, astronomiji, spašavanju, pionirstvu, plovidbi, klimatskim promjenama i dr.

Svaka mlada osoba će ovisno o svojim afinitetima, dobi i stupnju znanja odabrati centre znanja i aktivnosti u kojima želi sudjelovati, a zatim s vršnjacima krenuti u novu izviđačku avanturu u prirodi!

 

U Savezu izviđača Hrvatske postoji i opcija volontiranja. Što volonteri rade? Gdje se zainteresirani mogu prijaviti? Postoje li dobne granice za pristupnike?

Djelovanje Saveza izviđača Hrvatske, kao i svake izviđačke organizacije na svijetu, bazira se upravo na volonterima i volonterizmu, mladim i odraslim osobama koje nesebično ulažu svoje vrijeme i vještine kako bi pomogli djeci i mladima u dostizanju punih potencijala, kao samoaktualiziranih pojedinaca i kao aktivnih građana svoje lokalne, nacionalne i međunarodne zajednice.

U Savezu izviđača Hrvatske možete volontirati na razne načine, od jednostavne “dodatne ruke” prilikom pripreme i provedbe različitih izviđačkih aktivnosti, do toga da sami postanete izviđački voditelj osposobljen za provedbu izviđačkog programa na aktivnostima u zajednici i prirodi.

Što odabrati? Ovisi o tome koliko svog slobodnog vremena možete i želite izdvojiti za volontiranje…

Više o mogućnostima volontiranja u Savezu izviđača Hrvatske možete pronaći na sljedećoj poveznici https://scouts.hr/o-savezu/volontiranje/

 

Uredništvo portala Mladihr.hr

9K6A3363 - Copy
20170813_101912
35589861674_6a78603192_k
36024523560_9185a2c223_o (1)
36255147742_f988cd9191_k
36287011171_5bf189917e_k
36287011991_fad8cae377_k
50047634487_7a2f7ee6ac_c
51398455982_b32537eddb_k
51399221756_bbb860d946_k
51399464253_8b49d0b739_k
51399479448_c39d272d6c_k
51399954559_15cddd2b40_k
51399958749_ae24ec53c2_k
51409914646_33a9492dc5_k
IMG_2326
IMG_3832
IMG_6423
jadran1
P1010544
PALJENJE VATRE
RAN_2518
spinut
trasa