Budite odgovorni logo
 • Zapali iskru
 • Prvih devet hrvatskih „Gradova za mlade“

  podijelite na društvenim mrežama

  Prvih devet hrvatskih „Gradova za mlade“

   

  Zahvaljujući svom dosadašnjem predanom radu na temama vezanim za mlade i javnim politikama usmjerenim mladima devet hrvatskih gradova, Karlovac, Koprivnica, Labin, Novska, Opatija, Rijeka, Šibenik, Varaždin i Zabok dobili su prve certifikate „Grad za mlade“.

   

  Titula „Grad za mlade“ vrijedno je priznanje koje govori o standardu kvalitete lokalne politike za mlade, te je dodijeljeno gradovima u Republici Hrvatskoj koji su zadovoljili standarde kvalitete u osam tematskih područja politika za mlade: participacija, demografski poticaji i mjere, zapošljavanje, mobilnost, zdravlje i sport, rad s mladima i kultura, obrazovanje i informiranje. Ovi kriteriji definirani su na temelju analize postojećih modela certificiranja u Europi.

  Certifikat „Grad za mlade“ osmišljen je u suradnji s vodećim hrvatskim stručnjacima za politiku za mlade, na temelju analize inozemnih primjera dobre prakse te konzultacija sa stručnjacima u području obrazovanja, lokalne i regionalne samouprave, mobilnosti i demografije.

  Certifikat „Grad za mlade“ prvi je takav projekt u Hrvatskoj. Posljedica je inicijative Udruga gradova u RH, te spaja dva projekta u čijem su središtu mladi i politike za mlade.

  U postupku izrade modela te certificiranja gradova sudjelovali su Središnji državni ured za demografiju i mlade, Agencija za mobilnost i programe EU, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Mreža mladih Hrvatske i Savez društva „Naša djeca“ Hrvatske.