Budite odgovorni logo
 • Zapali iskru
 • podijelite na društvenim mrežama

  POZITIVNA HRVATSKA: Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis

   

  Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis tim je od oko 60 članova koji svoje djelatnosti kroz pet različitih područja obavljaju u čak 14 ruralnih gradova i općina! Imali smo priliku razgovarati s Petrom Cule, voditeljicom Odjela za društvene djelatnosti, koja nam je otkrila na čemu trenutno rade te kakvi su im planovi za budućnost.

   

  1. Molimo Vas da nam predstavite svoj tim: tko ste, odakle dolazite i koliko članova brojite?

   

  LAG Vallis Colapis je osnovan 2009. godine kao nastojanje ruralnih zajednica pokupskih dijelova Karlovačke i Zagrebačke županije za primjenu procedura LEADER-CLLD mjere Programa ruralnog razvoja.

  LAG pokriva područje 14 ruralnih gradova i općina Karlovačke i Zagrebačke županije (Karlovac, Duga Resa, Ozalj, Draganić, Kamanje, Netretić, Ribnik, Žakanje, Lasinja, Krašić, Kravarsko, Pisarovina, Pokupsko i Žumberak). Članovi LAG Vallis Colapis (njih 61) su jedinice lokalne samouprave, lokalne javne ustanove poput škola, turističkih zajednica, poduzeća, obiteljska poljoprivredna gospodarstva te udruge građana iz ruralnih sredina Pokuplja i zapadnog Žumberka.

  Zapošljavamo tim od 10 stručnjaka koji djeluju u 3 odjela i to: odjel za ruralni razvoj, društvene djelatnosti i financije. Naši zaposlenici su osobe različitih profila i obrazovanja što nam omogućuje djelovanje u širokom spektru aktivnosti. Sjedište nam je u Ozlju, dok imamo i podružnicu u Karlovcu. Osim zaposlenika, organizacija broji nekoliko desetaka volontera (kratkoročnih i dugoročnih).

  2. Koje je Vaše područje djelovanja?

   

  Svrha udruge je poticati primjenu načela LEADER programa te CLLD smjernica za održivi razvoj u ruralnim područjima (iz Statuta, čl.7).

  Područja djelovanja udruge sukladno ciljevima osnivanja jesu:

  1) Demokratska politička kultura: – obrazovanje za demokratsko građanstvo

  – volonterstvo (promicanje i razvoj volonterstva, djelatnosti volonterskih centara te ostale djelatnosti volonterstva)

  – promicanje društvene solidarnosti

  – promicanje dobrog upravljanja

  – poticanje participativne demokracije/sudjelovanja građana u odlučivanju

  – praćenje javnih politika i javno zagovaranje

  – razvoj civilnoga društva

  razvoj lokalne zajednice

  – javno informiranje i mediji (proizvodnja medijskih sadržaja, poticanje kritičke rasprave u medijima, promicanje medijske pismenosti, praćenje društvene odgovornosti medija i ostale djelatnosti javnog informiranja i medija)

  2) Gospodarstvo: – socijalno poduzetništvo (promicanje razvoja socijalnog poduzetništva te ostale djelatnosti socijalnog poduzetništva)

  3) Međunarodna suradnja: – razvojna suradnja (demokratska tranzicija, obrazovanje, ravnopravnost spolova, smanjenje siromaštva, zaštita okoliša i prirode te ostale djelatnosti međunarodne razvojne suradnje)

  4) Obrazovanje, znanost i istraživanje: – razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja (cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih, izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje, potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama, odgoj i obrazovanje za aktivno sudjelovanje u razvoju demokratske kulture, odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava, poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju, odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnoga identiteta, odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode, međunarodna suradnja i mobilnost u obrazovanju te ostale djelatnosti odgoja i obrazovanja)

  5) Održivi razvoj: – razvoj ruralnih područja

   

  3. Na koji svoj projekt ste najponosniji?

   

  Izdvojili bismo dva projekta/programa:

   1. KNJIGA ZA MLADE – projekt sufinanciran sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade koji se provodi 1.1.-31.12.2022. u partnerstvu s Gradom Ozljem. Ideja projekta proizašla je direktno iz suradnje s mladima, odnosno potrebe za Gradskim programom za mlade. Kroz projekt smo zaposlili mladu, nezaposlenu osobu, angažirali 4 volontera, održali fokus grupe s mladima, intervjue s lokalnim dionicima u području mladih te edukativne radionice na teme: politička pismenost, planska igra „Lokalna samouprava“, mogućnosti financiranja udruga mladih i za mlade te javne tribine mladih. Glavni rezultat projekt je prijedlog programa za mlade.
   2. VOLONTERSKI CENTAR KUPA – program koji naša udruga provodi od 2013. godine kad je i osnovan Lokalni volonterski centar Kupa. Kroz centar pružamo podršku i pomoć volonterima, organizatorima volontiranja i zainteresiranim pojedincima i udrugama o zakonskim regulativama u volonterstvu. Drugim riječima provodimo edukacije o menadžmentu volontera, potvrdi o kompetencijama stečenim kroz volontiranje, motivacijske radionice za volontiranje, menadžment kriznog volontiranja. Osim toga pružamo podršku u prijavi volonterskih sati, prijavi akcija na manifestaciju „Hrvatska volontira“, ishođenju dokumentacije za volontere te vodimo računa o poštivanju Zakona o volonterstvu. Rad Lokalnog volonterskog centra Kupa sufinanciramo kroz natječaje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kroz poziv namijenjen financiranju volonterskih centara.

   

  4. Koji su Vam planovi za budućnost?

   

  U bližoj budućnosti plan nam je ugostiti volontere kroz program Europskih snaga solidarnosti, omogućiti svakoj jedinici lokalne samouprave (našoj članici) iskustvo sudjelovanja u projektima za mlade te stvoriti okruženje za izradu lokalnih programa za mlade. Projekt „Knjiga za mlade“ je prvi korak prema tom cilju jer ćemo izraditi prijedlog programa za mlade Grada Ozlja. Promovirati volonterstvo kao alat za stjecanje životnih i profesionalnih vještina te promocija Erasmus+ programa kao alata za lokalne i međunarodne aktivnosti.

   

  5. Koja je Vaša poruka za mlade?

   

  Mladima bismo poručili da se uključe u Erasmus+ program te iskoriste mnoštvo prilika koje se nude za mlade, kao što su razmjene mladih. Međunarodna razmjena mladih jedno je sveobuhvatno iskustvo kroz koje će razviti osjećaj samopouzdanja, komunikacijske i prezentacijske vještine, upoznati novu kulturu i steći nove prijatelje. Sudjelovanjem na Erasmus+ projektima mladi mogu napraviti i puno toga za svoju lokalnu zajednicu. Ono što će naučiti na razmjeni mladih u Njemačkoj, mogu primijeniti i svojoj okolini. Sve što je potrebno je dobra volja i odvažnost, a za ostalo će se pobrinuti Erasmus+ program!


  Službena stranica LAG Vallis Colapis: https://leader.vallis-colapis.hr/

  Facebook profil: https://www.facebook.com/lag.valliscolapis

   

  vallis
  vallis3
  vallis2