Budite odgovorni logo
 • Zapali iskru
 • podijelite na društvenim mrežama

  Osniva se Vijeće za mlade dunavske regije – prijavite se!

   

  Vijeće za mlade dunavske regije (Danube Youth Council – DYC) savjetuje nacionalne koordinatore Strategije Europske unije za Dunavsku regiju (The EU Strategy for the Danube Region – EUSDR) o svim pitanjima koja se odnose na mlade i sudjelovanje mladih u Strategiji, podržavajući uključivanje politika za mlade kroz pružanje informacija, mišljenja i prijedloga. Vijeće će djelovati kao neovisno tijelo koje nije povezano s političkim strankama ili organizacijama.

  Predstavnici Vijeća za mlade dunavske regije će biti aktivno uključeni na tematskim sastancima relevantnih tijela za donošenje odluka i događanjima poput Godišnjeg foruma EUSDR-a ili drugim događanjima koji su povezani sa Strategijom. Ovim putem će Vijeće pridonijeti uvođenje politika za mlade u EUSDR.

  Vijeće za mlade dunavske regije je stvoreno u svrhu rada s različitim razinama uprave EUSDR-a i drugih institucija Dunavske regije i Europske unije. Članovi će se sastajati najmanje tri puta godišnje kako bi raspravljali i bavili se temama sa relevantnih sastanaka EUSDR-a te pripremali događaje za mlade u sklopu Godišnjeg foruma EUSDR-a.

  Vijeće za mlade dunavske regije će u ulozi savjetodavnog tijela pridonijeti rješavanju pitanja vezanih uz mlade unutar EUSDR-a i predstavljati perspektivu mladih o tematskim pitanjima kroz:

  • Pružanje platforme za raspravu s ciljem razmjene stručnog znanja i savjeta u pitanjima i politikama mladih;
  • Pružanje informacija i mišljenja nacionalnim koordinatorima EUSDR-a i/ili koordinatorima prioritetnih područja u vezi s politikama za mlade;
  • Preporuke kako najbolje planirati i provesti ugradnju politike mladih u upravljanje EUSDR-om;
  • Promicanje i međusobno povezivanje međusektornih pitanja;
  • Pomaganje u prikupljanju potpore i sredstava za projekte namijenjene mladima u EUSDR-u i dr.

   

  9. svibnja 2022. objavljen je poziv za prijavu za sudjelovanje u aktivnostima Vijeća, a trajat će do 15. kolovoza. Detaljne informacije o pozivu, kriterijima za prijavu te prijavni obrazac možete pronaći na POVEZNICI.

  Podaci preuzeti sa službenih stranica EUSDR-a.