Budite odgovorni logo
 • Zapali iskru
 • podijelite na društvenim mrežama

  Nacionalni program za mlade

   

  Donošenjem Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, Uredbe o strateškom planiranju, Uredbe o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata (NN, broj 42/18) te Pravilnika o strateškom planiranju i Pravilnika o provedbi postupka vrednovanja (NN, broj 66/19) uspostavljen je pravni okvir za cjeloviti sustav strateškog planiranja kojim su obuhvaćene nacionalna razina (tijela državne uprave) te područne i lokalne samouprave.

  Prepoznajući probleme s kojima se susreću, ali i velike potencijale mladih te važnost djelovanja javnih politika usmjerenih mladima, Središnji državni ured za demografiju i mlade prepoznao je važnost proaktivnog djelovanja u smjeru stvaranja pozitivne, sveobuhvatne i inkluzivne politike za mlade, odnosno donošenja novog strateškog dokumenta u području mladih, a koji će obuhvatiti sva značajna prioritetna područja i mjere javnih politika za mlade usmjerene na poboljšanje uvjeta i kvalitete života mladih ljudi temeljene na aktualnim potrebama mladih.

  Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 8. srpnja 2021. godine, donijela je Odluku o pokretanju postupka izrade Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2022. do 2024. godine.
  Odlukom se zadužuje Središnji državni ured za demografiju i mlade da izradi Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2022. do 2024. godine.

  Odluka o pokretanju postupka izrade Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2022. do 2024. godine

  Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2022. do 2024. godine osnovana je Odlukom čelnika Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade 30. srpnja 2021. godine, a čine ju predstavnici tijela državne uprave, javnih institucija, akademske zajednice te udruga mladih i za mlade. Zadaća Radne skupine je izraditi Nacrt prijedloga Nacionalnog programa za mlade za javno savjetovanje te nakon provedenog javnog savjetovanja izraditi Prijedlog Nacionalnog programa za mlade koji će se uputiti na usvajanje Vladi RH.

  Odluka o osnivanju Radne skupine skupina za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2022. do 2024. godine.

  Poslovnik o radu Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2022. do 2024. 

  Cilj Nacionalnog programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj potencijala mladih radi podizanja kvalitete njihovog života i njihove optimalne društvene integracije.

   

   


  Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine

  Izvješće za 2017. godinu

  Izvješće za 2016. godinu

  Izvješće za 2015. godinu

  Izvješće za 2014. godinu