Budite odgovorni logo
 • Zapali iskru
 • podijelite na društvenim mrežama

  Pozivamo te da stvoriš novi logo DEUMa!
  Mlada si i kreativna osoba kojoj riječi „vektori“, „grafike“, „logotip“ i „kolori“ nisu nepoznati pojmovi? Upravo tebe tražimo!
  Zadatak (ni)je jednostavan – u potrazi smo za novim logom/vizualnim identitetom.

  Što je to uopće Dijalog EU s mladima i kakvu priču želimo stvoriti?
  O Dijalogu možeš saznati više na: https://eupita.eu/, a nakon toga želimo da TI stvoriš priču!

  Prijava treba sadržavati:

  • ime i prezime, adresu, broj telefona ili mobitela, dob natjecatelja_ice (dob je ograničena na mlade od 15-30 godina),
  • prijedlog likovnog rješenja – znak i logotip: / puni kolor i c/b; predaja u vektorima; ali i pdf format,
  • kratak opis ideje koja stoji iza prijedloga logotipa,
  • izvedeni oblik logotipa u rezoluciji 1024×768 pix,
  • naziv projekta „Dijalog EU s mladima“ ili „DEUM“,
  • dizajn logotipa treba sadržavati boje EU pita (#1e185a, #fcb040), no podržavamo uključivanje i drugih komplementarnih boja,
  • dizajn logotipa treba biti tvoj originalni rad,
  • logotip svojim izgledom i sadržajem ne smije iskorištavati niti uvrijediti ničija politička, svjetonazorska, nacionalna, spolna, vjerska ili kulturna opredjeljenja ili drugu pripadnost,
  • svaki natjecatelj/ica može prijaviti maksimalno 2 (dva) rada.

  Odabrani logotip će se koristiti za potrebe Dijaloga EU s mladima, na dokumentima, internetskim stranicama, na brošurama i letcima, plakatima, te ostalim tiskanim i elektronskim materijalima.
  Nakon završetka natječaja, odabrani logotip ostaje isključivo vlasništvo nositelja projekta Dijaloga EU s mladima, Mreže mladih Hrvatske i Nacionalne radne skupine za provedbu Dijaloga EU s mladima.
  Naručitelj zadržava pravo manjih izmjena loga, u suglasnosti sa autorom/icom.
  Javni natječaj je otvoren od 19. siječnja 2022. do 20. veljače 2022.

  Prijave se šalju isključivo elektronskom poštom na adresu: valentina@mmh.hr

  Radove će pregledati i najbolje rješenje odabrati nacionalni tim Dijaloga Europske unije s mladima.
  Rezultati natječaja bit će objavljeni nakon zaključenja natječaja na službenim stranicama Dijaloga EU s mladima te na društvenim mrežama Tko te pita? EU pita i Mreže mladih Hrvatske.
  Svi sudionici/e natječaja biti će obaviješteni da je rad zaprimljen, te o rezultatima natječaja putem e-maila.

  Autor/ica najboljeg rada bit će nagrađena sa 5000 kn (ukupni trošak koji će se isplatiti putem Autorskog ugovora).

  Ukoliko niti jedan rad neće zadovoljiti uvjete, javni natječaj će se poništiti.
  Radovi pristigli nakon zaključenja natječaja neće se uzimati u obzir.
  Slanjem svog rada autor pristaje na navedene uvjete korištenja.

  Za sve dodatne informacije o natječaju i o Dijalogu EU s mladima može se poslati upit na: valentina@mmh.hr i/ili na sandra@mmh.hr.

  Podaci preuzeti s EU pita