Budite odgovorni logo
 • Zapali iskru
 • podijelite na društvenim mrežama

  Europski parlament mladih Hrvatske: organizacija od mladih za mlade

  Europski parlament mladih Hrvatske jedan je od 40 nacionalnih ogranaka krovne organizacije European youth parliament-a (EYP). Hrvatski ogranak EYP-a aktivna je od 1994. godine s preko 40 održanih događaja na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Tijekom svojeg dugogodišnjeg djelovanja, ova nevladina i neprofitna organizacija svoj je fokus usmjerila ka cilju stvaranju uvjeta u kojima mladi mogu aktivno voditi dijalog o pitanjima europskih proporcija u formatu simulacije europskog parlamenta.

  Format zasjedanja

  Rad Europskog parlamenta mladih Hrvatske (EMPH) se temelji na modelu rada institucije Europskog parlamenta, u kojem se nastoji kroz simulacije zasjedanja potaknuti i promovirati konsensualni princip donošenja odluka oko pitanja koje se izravno dotiču mladih osoba. Sudionici u ulozi delegata Europskog parlamenta podijeljeni su u odabranim odborima nalik onima koji se sastaju u Strasbourgu. Radni odbori zatim raspravljaju o aktualnim političkim društvenim, ekonomskim i kulturnim pitanjima. Sva pitanja, najčešće su sažeta pod krovnu temu zasjedanja.

  Svako zasjedanje sastoji se od tri faze: teambuilding, committee work i general assembly-a. Cilj prve faze zasjedanja jest izgraditi ugodnu i produktivnu atmosferu između sudionika te stvoriti timski duh za kasniji efektivni rad unutar odbora. Committee work je sastavni dio svakog zasjedanja u kojem se u detalje ulazi u problematiku različitih tema kroz metode brainstorminga, knowledge sharinga i slično. Kroz timski rad i konsensualnog donošenja odluke, odbor jasno definira probleme i rješenje svojeg dodijeljenog pitanja. Treća i posljednja faza odnosi se na generalnu skupštinu, gdje svi odbori imaju priliku prezentirati sve ono što su postigli tijekom zasjedanja. Tijekom generalne skupštine, delegati brane svoju rezoluciju od kritika delegata iz drugih odbora. Svaki delegat ima priliku glasati za ili protiv rezolucije svakog odbora.

  Lokalna, regionalna, nacionalna i internacionalna razina djelovanja

  Europski parlament mladih svoja događanja održava na 4 geografske razine. Jedan od prioriteta organizacije je inkluzivnost i outreach. U tu svrhu, EMPH organizira kratka dvodnevna i jednodnevna zasjedanja pod nazivom Outreach weekend i EYP Day. Ova zasjedanja namijenjena su sudionicima koji se nalaze u manjim sredinama kako bi se uključilo više članova iz različitih i udaljenih krajeva Hrvatske te upoznao ih s radom i mogućnostima koja organizacija pruža.

  Regionalna zasjedanja su trodnevni događaji koji služe za upoznavanje delegata s formatom i radom organizacije. Delegati koji tijekom zasjedanja pokažu posebni interes i motivaciju za kasnije sudjelovanje, odabrani su za sudjelovanje u Nacionalnim zasjedanjima koji se održavaju jednom ili dvaput godišnje. Nacionalna zasjedanja, događaji su većih proporcija s većim brojem internacionalnih sudionika. Najbolji delegati s nacionalnih zasjedanja su odabrani zastupati Hrvatsku na Internacionalnim zasjedanjima koji okupljaju delegacije iz svih ogranaka krovne organizacije European youth parliament-a, od Portugala pa do Azerbajdžana!

  Aktivizam mladih

  Europski parlament mladih kroz svoja razna događanja iznimno uspješno promiče vještine kritičkog razmišljanja, timskog rada te konsensualnog načina donošenja odluka. Kroz zasjedanja, mladi se aktivno upoznaju sa svijetom javnih politika i kreacije javnih politika na razini Europske Unije. Organizacija aktivno promiče ideju europskog građanstva i političke participacije mladih u svijetu gdje je apatičnost mladih prema političkim problemima kako unutar njihove zajednice pa tako i na europskoj razini, izrazito zastupljena. Plodovi rada delegacija unutar radnih grupa, prezentiraju se ostalim sudionicima zasjedanja na posljednji dan događaja. U prostorima gradskih skupština i nacionalnih parlamenta, mladi prezentiraju problematiku koja im je bila dodijeljena te rješenja za koja su se uspjeli izboriti tijekom rada u odborima. Prateći načela debate i efektivne rasprave, odbori brane svoju donošenu rezoluciju koja se naposljetku šalje nacionalnim parlamentima kao prijedlog zakona po odabranom pitanju. Na ovaj način, EPMH zaista pruža platformu mladima da se izjasne oko tema kojih se direktno diraju u njihovu kvalitetu života te potaknu izražavanje mišljenja mladih.

  Uloge na zasjedanju

  Europski parlament mladih u organizaciji svakog od svojih zasjedanja sastoji se od 3 bitna tima u kojoj se svaki član udruge može pronaći: medijski tim, akademski tim i organizacijski tim. Netom prije svakog zasjedanja, službeni sudionici zasjedanja prolaze kroz svojevrsni trening gdje stječu vještine koje će im koristiti tijekom trajanja, ali i daleko nakon kraja zasjedanja. Medijski tim odgovoran je za cjelokupni medijski output svakog održanog događanja produkcijom izrazito kreativnih foto i video materijala kao i članskih tekstova, newslettera i drugog medijskog sadržaja koji se distribuira na društvenim mrežama. Sudjelovanje kao član medijske grupe omogućava stranim i domaćim sudionicima stjecanje osnovnih vještina u fotografiji, videografiji, te ih upoznaje s radom u programima za uređivanje medija.

  Akademski tim zadužen je za pripremu materijala i programa putem kojih se neformalna edukacija delegata provodi. Ovaj tim sakuplja sve relevantne informacije oko svake teme zasjedanja, te ih sažima i prezentira na način koji se razlikuje od metoda koji sam dobro poznati kroz formalnu edukaciju. Zbog akademskog tima, delegati se upoznaju s njihovom odabranom Europskom problematikom na način koji je jasno razumljiv i shvatljiv.

  Naposljetku, imamo Organizacijski tim. Ova skupina vrijednih mladih ljudi oni su koji čine ideju održavanja zasjedanja realnost. Sudionici unutar ovog tima naučit će kako napisati projekt i uspješno ga provesti od trenutka konceptualizacija pa do posljednjeg dana zasjedanja; kako osigurati sredstva za projekt mladih u neprofitnom sektoru ekonomije; kako sastaviti budžet za događaj koji okuplja preko 150 mladih sudionika; kako uspostaviti kontakt s medijima i omogućiti medijsko pokriće događaja i još puno više. Sve ove vještine koje se stječu sudjelovanjem u nekih od ovih uloga na zasjedanju služe kao odlično karijerno iskustvo i odskočna daska za kasniji profesionalni život mladih Europljana.

  Organizacija zasjedanja

  Nakon uspješno odrađenih zasjedanja s preko 200 sudionika iz različitih europskih zemalja, prilike za osobni razvoj i rast unutar organizacije EPMH-a ne staju. Organizacija djeluje cijele godine i između samih zasjedanja. Sama organizacija pruža mogućnost sudjelovanja putem sudjelovanja u upravnom i nadzornom odboru udruge. Svakom članu upravnog odbora, dodijeljena je jedna radna grupa u području akademije i međunarodnih odnosa, PR-a i odnosa s javnošću, financija i fundraisinga, te ljudskih resursa.
  Prilike, iskustva i multikulturalizam

  Zasjedanja Europskog parlamenta mladih pruža mnogobrojne pogodnosti za osobni razvoj mladih, i služi kao odlična platforma za neformalnu edukaciju. Zasjedanja pružaju jedinstvenu priliku za druženje mladih u multikulturnom okruženju. Radni jezik svakog događanja je engleski jezik, što omogućuje mladima da razviju veću razinu poslovnog i stručnog vokabulara. Kroz uspostavljanje dijaloga o aktualnim problemima, mladi stječu neformalnu edukaciju u političkoj, ekonomskoj, socijalnoj i kulturnoj sferi. Zasjedanja se održavaju tijekom cijele godine u različitim Europskim ograncima, što pruža mladima priliku za putovanje po pogodnim cijenama s pokrivenim troškovima hrane, smještaja pa čak i putovanja. Umrežavanje mladih dijeljen Europe također predstavlja izvrsnu priliku za networking, te stvaranje međunarodnih poznanstva koja mogu biti od velike koristi na početku karijera brojnih mladih hrvatskih sudionika.

  Zapratite društvene mreže Europskog parlamenta Mladih Hrvatske na Facebooku (Regional sessions of EYP Croatia i European Youth Parliament Croatia) te na Instagramu na @eypcroatia za aktualne pozive za sudionike u budućim zasjedanjima. Sljedeće Nacionalno zasjedanje održat će se u Rijeci pod krovnom temom “Rijeka 2021: Flowing against the currents”. Zasjedanje će se održati od 14. do 19. prosinca 2021.