Budite odgovorni logo
Dijalog Europske unije s mladima

podijelite na društvenim mrežama

Dijalog EU – a s mladima

EU pita

 

Dijalog EU – a s mladima nudi mogućnost da u interakciji s donositeljima odluka izrazite svoja mišljenja i prijedloge te tako utječete na političke odluke Europske unije. To isto možete napraviti i u svojim općinama i gradovima. Više ne možete reći da vas ne pita, jer Tko te pita? EU pita. Zato iskoristi svoju priliku.

 

Što je Dijalog EU – a s mladima?

Najjednostavnije rečeno to je proces, alat ili prostor u kojem mladi i donositelji odluka kontinuirano surađuju  zajedno oblikuju preporuke za poboljšanje položaja mladih u Europi te aktivno pridonose razvoju politika za mlade na europskoj i nacionalnoj razini.

Koja su načela Dijaloga EU –a s mladima?

Dijalog EU – a s mladim temelji se na nekoliko načela – smisleno sudjelovanje mladih, otvorenost za različite glasove, doprinos politikama na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, proces koji vode mladi i youth – friendly provedba.

Tko sudjeluje u Dijalogu?

Cjelokupnim procesom Dijaloga upravlja Europska upravljačka skupina za Dijalog EU – a s mladima. Čine je Europski forum mladih, Europska komisija i trio država koje predsjedaju Europskom unijom. Na razini država članica Dijalog koordinira nacionalna radna skupina koju obično čine predstavnici nacionalnog tijela nadležnog za mlade, krovne organizacije mladih i ostalih udruga mladih te stručnjaci i istraživači.

U Hrvatskoj Dijalog provode Mreža mladih Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe EU, Središnji državni ured za demografiju i mlade.

Zašto je dijalog EU – a s mladima moćan alat u procesu kreiranja politika za mlade?

Uključuje mlade u procese donošenja odluka koje utječu na njihove živote.

Omogućuje da se pitanja mladih nađu na političkoj agendi kroz međusektorski pristup.

Služi kao forum za kontinuirano zajedničko promišljanje o prioritetima, provedbi, evaluaciji europske suradnje u području mladih.

To je institucionalni participativni proces u kojem su se države članice i europske institucije obvezale sudjelovati.

Rezultati procesa temelj su Rezoluciji Vijeća ministarstva koje usvajaju države članice.

Koji su rezultati Dijaloga?

Europski Ciljevi za mlade ili Youth Goals, rezultat su šestog ciklusa strukturiranog dijaloga s mladima, koji se provodio pod nazivom „Mladi u Europi: što slijedi?“ tijekom polovice 2017. i tijekom 2018. godine. Cilj tog ciklusa bio je prikupiti stavove mladih i zajednički pridonijeti stvaranju strategije EU –a za mlade za razdoblje 2019. – 2027.

Više od 50 000 mladih ljudi iz cijele Europe sudjelovalo je u konzultacijama koje su kao rezultat polučile 11 Ciljeva za mlade:

 • Potaknuti osjećaj pripadnosti mladih europskom projektu i izgraditi most između EU– a i mladih kako bi se vratilo povjerenje i povećalo njihovo sudjelovanje.
 • Osigurati ravnopravnost svih rodova i rodno osvještenije pristupe u svim područjima života mladih.
 • Omogućiti i osigurati uključenost svih mladih u društvu.
 • Osigurati da mladi imaju bolji pristup pouzdanim informacijama, podupirati njihovu sposobnost da kritički vrednuju informacije i sudjeluju u participativnom i konstruktivnom dijalogu.
 • Postići bolju mentalnu dobrobit i okončati stigmatizaciju problema u vezi s mentalnim zdravljem, čime se promiče socijalna uključenost svih mladih.
 • Stvoriti uvjete kojima se mladima omogućuje da ostvare svoj potencijal u ruralnim područjima.
 • Zajamčiti pristupačno tržište rada s mogućnostima koje dovode do kvalitetnih radnih mjesta za sve mlade.
 • Integrirati i poboljšati različite oblike učenja čime će se mlade pripremiti za izazove život u 21. stoljeću koji se stalno mijenja.
 • Ojačati demokratsko sudjelovanje i samostalnost mladih te osigurati namjenske prostore za mlade u svim područjima društva.
 • Ostvariti društvo u kojem su svi mladi aktivni i obrazovani u pogledu okoliša te mogu ostvariti promjene u svakodnevnom životu.
 • Svim mladima osigurati jednak pristup organizacijama mladih i europskim programima za mlade, čime se gradi društvo temeljeno na europskim vrijednostima i identitetu.

Zašto se uključiti?

Uspješnost strukturiranog dijaloga ovisi o broju organizacija i mladih uključenih u proces. Zadaća organizacija mladih i za mlade je iskoristiti strukturirani dijalog za izravno unapređenje položaja mladih u svojim općinama i gradovima.

Kako se uključiti?

Udruge mladih i za mlade, savjeti mladih, učenička vijeća , studentski zborovi i sve druge organizacije koje rade s mladima mogu se uključiti u Dijalog na dva načina. S jedne strane mogu izravno davati mišljenja i preporuke vezane za temu konzultacija na temelju dosadašnjeg rada i iskustva, svojih pozicijskih i strateških dokumenata, uvida u istraživanja i slično. Osim toga, organizacije se mogu uključiti u proces tako da prikupljaju mišljenje svojih članova, volontera, korisnika i svoje zajednice, odnosno da u koordinaciji s Nacionalnom radnom skupinom za provedbu Dijaloga EU –a s  mladima provode konzultacije s mladima i donositeljima odluka.